Digitala distributions former

Arbetsflöde för produktion av Epub filer

Epub produktion
Efter att ha gjort en ny översikt på mjukvarumarknaden visar det sig att det finns ett flertal programvaror som kan exportera dokument till Epub filer. Ofta är det Adobes InDesign från version 5.5 och nyare som är den aktuella mjukvaran för produktion, layout och export till Epub som används.
Men det finns också i Apples programsvit två programvaror som har funktioner för e-pub export, Pages och iBooks Author. Några andra publiceringsverktyg jag också provat är Aquafadas digital publishing,
Mag+ och Woodwings plugins för Adobe Indesign.

Epub läsare. Det finns numer också ett stort antal olika Epub läsare för olika pek och läsplattor.
Adobe digital editions, nuvarande version 3.0 http://www.adobe.com/se/products/digital-editions/download.html
Adobe Content Viewer, Mag+ reviewer, Ebook Reader, eBook4u, iBooks, Bluefire Reader, Kitabu, Cool reader, Kindle, Ebook Reader med flera. Jag har valt att använda Bluefire Reader och iBooks från Apple i en iPad.

Ebook editor
Sigil Epub editor. är en fri programvara som är ett smidigt sätt att använda till redigering av toc.ncx och content.opf filerna, i din Epub. http://sigil.en.softonic.com

Epub ba k g r u n d
EPUB började att utvecklats 1999 och blev en standard som 2007 fick namnet EPUB 2. En större release kom 2010 med EPUB 2.0.1 Sedan 2011 har den nya EPUB 3 standarden tagits i bruk vilket ger nya möjligheter att infoga fler olika typer av multimedia innehåll. Mer information om EPUB finns på internationella Digital Publishing Forumet http://idpf.org

Link | This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s