I dag är det många företag som tillhanda-håller olika tjänster för webbstreaming, strömmande media eller webb-tv som de oftast kallar dem.
Webb sändningar har ökat enormt de senaste åren där några användningsområden bland annat är presskonferenser, nyhetsrapportering, intern företagskommunikation, seminarier, utbildningar, informationsfilmer, marknadsföring, information till allmänheten från Sverige Riksdag, kommuner och landsting med flera.
Privatpersoner har med sina smartphones, pekplattor börjat sända live, för att sedan lägga sina videos på YuoTube, Vimeo, Bambuser eller andra gratis tillgängliga webb streaming servrar.

Streaming (strömmande media) eller “strömning” är uppspelande av ljud- och videofiler på mottagarens dator, läsplatta eller smartPhone, som överförs över ett LAN eller en Internet uppkoppling. Streaming används t ex både för uppspelning av lagrade filer från webbplatser och för mottagning av direktsända evenemang på Internet.
(källa, Wikipedia)

Webb-tv sändningar brukar indelas i två kategorier:

LIVE: Då följer du sändningen när den direktsänds, det förekommer dock ett antal sekunders tidsfördröjning innan du får upp sändningen på din dator.

VOD: video on demand, då du följer en sändning i efterhand som ligger som en färdig film på en webb / streaming server.
Det senaste inom utvecklingen för webbändningar är att du nu även kan sända ditt innehåll i flera olika format och upplösningar till olika plattformar såsom stationära datorer, laptops, smartphones och olika läsplattor såsom Ipads, Galaxy Tabs, Icona Tab med flera.
Kodning: Allt video och ljud material kodas för de olika plattformarna innan det kan visas, det kan vara för windows media Flash, Quicktime eller RealMedia.
Det finns flera olika codecs. För Flash var det tidigare ON2VP6 eller Sorensen Spark, men i dagsläget är H264 den mest använda.
För windows media finns också windows media encoder. Microsoft har också Expression Encoder 4.

Jag kommer här att fokusera på streaming media och användarperspektivet, tillgång till fria verktyg / tjänster på webben och olika möjligheter att för egen del producera strömmande media.
Intressant är också att se över stavningen för detta med strömmande media. Här är några exempel på hur det stavas av olika företag. WebbTV, webTV, webb-TV, Web TV, Webb-TV.
Det dyker upp alltfler tjänster som är gratis och licensfria att använda, för olika plattformar som datorer, smartphones och läsplattor. Är du intresserad av att skapa en egen wevbb-tv sändning så finns flera olika alternativ.
De vanligaste formaten är Windows media, QuickTime, Flash, MPEG-4 och Real Media. Här följer några exempel för installation och testning:
För pc:
1. Hämta hem Microsofts Windows media encoder:
 http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=19305.
2.Packa upp filen och Installera på datorn

3. Anslut en webbcamera med en mikrofon

4. Skapa en New session och en ” broadcast live event”

5. Följ instruktionerna och du är igång med en webbsändning.

6. För att se webbsändningen får du via annan dator knappa in sändardatorns ip-adress och port, oftast 8080
Filformatet är windows media.wmv

Expression Encoder 4 Pro från Microsoft är nu ej längre tillgänglig för försäljning från 2014. (källa microsoft.com) http://www.microsoft.com/expression/eng/
Men den finns fortfarande kvar som en gratis download http://www.microsoft.com/expression/products/EncoderPro_Overview.aspx
Här är ett exempel för Mac.

1. Hämta hem Quicktime broadcster:
2. 
http://www.apple.com/quicktime/extending/resources.html

3. Installera programmet på datorn

4. Anslut en webb-camera med en mikrofon

5. Starta Quicktime Broadcaster, exportera en sdp fil

6. Öppna sdp filen och följ sändningen. Filformatet är Quicktime.mov

Ett exempel för Flash-streaming, kan hämtas här

http://www.adobe.com/se/products/flash-media-encoder.html

1. Hämta hem Flash media Live encoder

2. Installera programmet på datorn.
3. Hämta hem Flash media Server (finns endast för windows)

http://www.adobe.com/cfusion/tdrc/index.cfm?loc=se&product=flashmediaserver
4. Installera programmet på din windows dator

5. Starta servern, starta Flash Media Live encoder.

6. Peka live encodern mot serveradressen

7. Skapa en Flash sida, lägg in en videospelare
ange sökvägen till media servern med rtmp som filformat
(Realtime Messagin Protocol) och fyll i, isLive=true
testkör flashfilen och följ sändningen live.
De här exemplen visar hur enkelt det är att komma igång med webb-tv sändningar över Internet.
Nu är det i och för sig lite tekniska aspekter att känna till också.
Bandbredd är den tekniska faktor som spelar störst roll i producerandet av streaming media distribution. Bandbredden visar hur mycket information som kan distribueras över en viss tid över en kanal. Den mäts i Kbits/sek eller Mbits/sek.
Den snabba utbyggnaden av Internet infrastrukturen har löst många flaskhalsar och i dagsläget kan man med en gammal koppartrådstelefonkabel kopplat till ett hyfsat modernt dsl-modem följa SVT Play och andra webb-tv sändningar innehållande videoclip, animationer och ljud utan att det hackar i videoströmmen. Dessutom har den snabba fiberutbyggnaden ökat upp hastigheterna avsevärt.
Streamingen sker också på lite olika sätt. Det ena är live, då vi ser filmen direkt utan behöva vänta på nedladdning. Den andra är progressiv streaming då datorn först laddar ned en del av filmen i bakgrunden innan vi kan börja se den.

Link | This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s