E-bok distribution till IbookStore

Syfte
Syftet är att skapa en e-bok, från ide´ till produktion, samt gå igenom och förklara de olika steg som ingår för att ladda upp och distribuera en e-bok till försäljninig på Apples iBookStore. Utgångspunkten är en gammal sagobok, som tidigare varit utgiven i pappersformat och som nu ska användas som underlag i projektet och förberedas till försäljning på iBook Store.

Avgränsning
Jag har valt att avgränsa mig till följande mjukvaror och arbetar med dem i Mac miljö (system 10.8.5)
Micrsoft Word (2011 for Mac)
Adobe InDesign (5.5) Itunes Prodcucer (2.8) Applcation Loader (2.8) iTunes Connect
Apple iPad (version 2) Apple iBook
Sigil

Produktionsförberedelser
För att ladda upp och distribuera en e-bok till Apples iBook Store finns två olika modeller.
En e-bok för gr at i s nedladdning kräver bara att man skaffar ett iTunes Connect konto samt ett Apple id med ett iTunes konto. Detta krävs för att man ska kunna logga in på iTunes Connect.
Därefter kan man med hjälp av programmet iTunes Producer, lägga in all information och därefter ladda upp e-boken till
Apple för test och godkännande, innan den blir klar för utgivning på iBook Store.
En e – bok för betald nedladdning kräver helt andra förberedelser. Man behöver också här ett Apple id till sitt iTunes konto samt ett iTunes Connect konto, vilket ej får vara samma som vid utgivning och distribution av gratis e-böcker, appar eller musik.
När man fyller i informationen i webbformuläret för e-böcker så kommer man så till en ruta som kräver att man fyller i uppgifter om ett amerikanskt skatte konto, ett så kallat EIN, Employer Identification Number. För att skaffa ett EIN, så måste man kontakta IRS, Department of the treasury International Revenue Service, i Philadelphia.
På deras webbplats: http://www.irs.gov finns information om formuläret SS-4, Application for Employer Identification Number.
Det skickas lämpligast med post, och därefter får man avvakta på ett svar, vilket kan ta ett par veckor. Om allt går enligt plan och blir godkänt så får man slutligen ett EIN konto och man kan då fortsätta med att fylla i uppgifterna på iTunes Connect.
Nästa problem uppstår när det också krävs att man har en amerikansk adress kopplat till sitt konto.
Detta löser man på samma sätt som när man skaffar ett amerikanskt iTunes konto. Man fyller i enligt följande:
Adress NY
City NEW YORK State NY
ZIP 10001
Phone 070 0000000
Med detta genomfört så får man möjligheten att klicka sig vidare och få kontot skapat och aktiverat.
Nästa förberedelse är att skaffa ”Tax and Banking” uppgifter. Man måste registrera ett bankkonto i Sverige, som är förberett för att ta emot utlandsbetalningar.
http://www.seb.se/pow/apps/iban/ibancalc.asp?lang=sv

En sista förberedande uppgift är att skaffa ett ISBN nummer för sin publication vilket är en identifikator för publikationer av monografisk karaktär (böcker).
Det kan gratis beställas på webbplatsen till Svenska ISBN
centralen, http://www.kb.se/isbn-centralen och man får då tre unika ISBN nummer.
Därefter är det bara att sätta ett lämpligt pris på sin bok, enligt Apples tariff med olika prisnivåer. Sedan är det klart för att ladda upp e-boken för granskninig och godkännande av Apple, och invänta svar.

Genomförande
Steg ett är att skriva en bok. Den uppgiften kan av tidsskäl icke inrymmas inom ramen för denna kurs. Däremot har jag tillgång till en tidigare utgiven bok, som nu kan användas i detta projekt. Då boken ej finns tillgänglig i digitalt format så är ett tillvägagångssätt att använda en scanner med OCR funktion, sk. datorgenererad konvertering av tryckt text till digital och med redigeringsmöjlig textfil för att scanna in texten).
Om OCR scanningen inte ger önskag resultat så kan man i stället skriva av boken i Microsoft Word, och enbart scanna in de bilder som ska vara med i en upplösning på till exempel 300 dpi.
När all text är in skriven i ett word dokument övergår arbetet till att använda Adobe InDesign.
Där klistras texten in och därefter infogas och designas bilderna enligt den tryckta förlagan.
I InDesign finns funktionen för export till E-pub, och filen blir då en E-pub fil.
Med hjälp av programmet Sigil, som gratis kan laddas ned från sigil.en.softonic.com. så finns en möjlighet att redigera och förhandsgranska epub filen. Den rätta känslan infinner sig dock först när man överför filen via iTunes och öppnar upp den den i iBooks på en iPad.
I senaste operativsystemet Mavericks så ingår iBooks och man kan även där gå igenom produktionen.
När e-boken anses färdig för distribution så är det dags att ladda upp den till Apples iTunes Connect. Där kommer e-pub filen att kontrolleras med e-pub checker.

Beskrivning av e-bokens uppladdning till Apples iBooksStore
Med mjukvaran iTunes Producer skapar man ett nytt projekt, (new book) och därefter ska man genom ett webbformulär fylla i följande:
ISBN nummer Bok typ (textbok) Språkversion
Undertitel (om sådan finns) Förlag
Tryckt version (om sådan finns) Publiceringsdatum Serienummer
Antal serier
Tryckt längd med antal sidor
Beskrivning av boken, den text som kommer att visas i iBookStore under menyn ”book description”
Därefter anges bokens kategori, vilket det finns ungefär ett femtiotal olika att välja på. Efter det väljs bokens tema, även där är det ett mycket stort antal teman att välja på.
Exempelvis så kan en bok om “Cooking” ha olika teman allt i från Baby food till Vegetarian & Vegan. En bok om “Gardening” kan teman från Climatic till Vegetables osv.
Nästa steg är att ange information om författare, illustratör, förlag, redigerare och övriga medverkande I produktionen.
Lämpliga åldersgrupper för boken ska anges, 6-8 , 9-12 eller 13 och uppåt.
Relaterade produkter med ISBN nummer Val av utgivningsland, territorium Säljstartens datum
Bokens pris anges i en 40 gradig skala, från 0 till 269 kr
DRM skydd
Därefter markera e-pubfilen på datorn och lägg till omslagsbild och några ”screenshots”, vilka också kommer att visas i iBookStore. Klicka därefter på ”Delivery”
Med ett klick på en Activity knapp kan man följa fil-uppladdningen och få information om eventuella felmeddelanden.

Problem vid uppladdning av epubfilen till iTunes Connect
I ”Activity” visas de olika stegen vid uppladdningen.
Ett problem som kan uppstå, är att TCP IP anslutningen inte fungerar vilket kan ske om en brandvägg har vissa portar stängda. Ett annat problem är med omslagsbilden ”cover art”. Om man i InDsign i exporterar till e-pub och markerar en Epub cover så uppstår ett fel vid uppladdning till iBooksStore, Epub cover, eller omslagsbilden ska i stället med flera olika storlekar läggas till i iTunes Producer.

E-pubfilen i iTunes Connect
I webbgränssnittet iTunes Connect följer man Apples iBookStore teamet som har hand om granskning av e-boken och man får löpande information om något fel måste åtgärdas i e-pub filen.
Här finns också möjlighet att ändra utgivningsdag för boken, samt information och översikt om försäljning och ekonomiska rapporter av försäljningen. Här lagras också kontrakten för din bank och dina taxeringsuppgifter.
En röd knapp under bokomslaget påvisar att e-boken innehåller
något fel som måste åtgärdas. En grön knapp visar att boken är klar för försäljning på iBookStore.

Sammanfattning och slutsats
Sammanfattningsvis är det en väldigt lång process från Ide`till produktion och distribution av en e-bok. Det krävs lång framförhållning om man tänker distribuera en betal e-bok till iBookStore. Kravet på att man måste ha ett EIN och en amerikansk adress, kommer som en överraskning när man skapar sitt iTunes Connect konto. Där borde det finnas en tydligare instruktion i förväg.
I Adobe InDesign, under export till e-pub fil uppstår problemet med bifogad omslagsbild vilket skapade förvirring, då man inte direkt förstod var i kedjan felet låg. I iTunes Connect meddelas bara en felkod och att en bild är för stor i antal megaBite.
Uppladdning av filen går ej att genomföra om visa portar i internetuppkopplingen är stängda. Det borde anges vilka ip portar som ska vara öppna.
Slutsatsen är dock att det med mycket tålamod, felsökande, testande och inte minst korrläsande till slut går att leverera en e- bok till försäljning i iBookStore.

Referenslitteratur och webbresurser
EPUB Straight to the point, Elizabeth Castro, Creative edge
Allt i en bok Adobe InDesign 5.5
Adobe Press
Learn by video
Indesign CS5.5 for creating E-books dvd
Adobe press
Adobe InDesign CS6 Interactive, Chris Botello, Dylan Dove
Adobe InDesign CS6
Adobe press
Publishers User Guide v3, Apple
iTunes Producer User Guide 2.8, Apple
Book Proofer User Guide 1.0.1, Apple
Böckernas cd skivor med övningsfiler

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s