Syfte
Syftet är att skapa en e-bok, från ide´ till produktion, samt gå igenom och förklara de olika steg som ingår för att ladda upp och distribuera en e-bok till försäljninig på Apples iBookStore. Utgångspunkten är en gammal sagobok, som tidigare varit utgiven i pappersformat och som nu ska användas som underlag i projektet och förberedas till försäljning på iBook Store.

Avgränsning
Jag har valt att avgränsa mig till följande mjukvaror och arbetar med dem i Mac miljö (system 10.8.5)
Micrsoft Word (2011 for Mac)
Adobe InDesign (5.5) Itunes Prodcucer (2.8) Applcation Loader (2.8) iTunes Connect
Apple iPad (version 2) Apple iBook
Sigil

Produktionsförberedelser
För att ladda upp och distribuera en e-bok till Apples iBook Store finns två olika modeller.
En e-bok för gr at i s nedladdning kräver bara att man skaffar ett iTunes Connect konto samt ett Apple id med ett iTunes konto. Detta krävs för att man ska kunna logga in på iTunes Connect.
Därefter kan man med hjälp av programmet iTunes Producer, lägga in all information och därefter ladda upp e-boken till
Apple för test och godkännande, innan den blir klar för utgivning på iBook Store.
En e – bok för betald nedladdning kräver helt andra förberedelser. Man behöver också här ett Apple id till sitt iTunes konto samt ett iTunes Connect konto, vilket ej får vara samma som vid utgivning och distribution av gratis e-böcker, appar eller musik.
När man fyller i informationen i webbformuläret för e-böcker så kommer man så till en ruta som kräver att man fyller i uppgifter om ett amerikanskt skatte konto, ett så kallat EIN, Employer Identification Number. För att skaffa ett EIN, så måste man kontakta IRS, Department of the treasury International Revenue Service, i Philadelphia.
På deras webbplats: http://www.irs.gov finns information om formuläret SS-4, Application for Employer Identification Number.
Det skickas lämpligast med post, och därefter får man avvakta på ett svar, vilket kan ta ett par veckor. Om allt går enligt plan och blir godkänt så får man slutligen ett EIN konto och man kan då fortsätta med att fylla i uppgifterna på iTunes Connect.
Nästa problem uppstår när det också krävs att man har en amerikansk adress kopplat till sitt konto.
Detta löser man på samma sätt som när man skaffar ett amerikanskt iTunes konto. Man fyller i enligt följande:
Adress NY
City NEW YORK State NY
ZIP 10001
Phone 070 0000000
Med detta genomfört så får man möjligheten att klicka sig vidare och få kontot skapat och aktiverat.
Nästa förberedelse är att skaffa ”Tax and Banking” uppgifter. Man måste registrera ett bankkonto i Sverige, som är förberett för att ta emot utlandsbetalningar.
http://www.seb.se/pow/apps/iban/ibancalc.asp?lang=sv

En sista förberedande uppgift är att skaffa ett ISBN nummer för sin publication vilket är en identifikator för publikationer av monografisk karaktär (böcker).
Det kan gratis beställas på webbplatsen till Svenska ISBN
centralen, http://www.kb.se/isbn-centralen och man får då tre unika ISBN nummer.
Därefter är det bara att sätta ett lämpligt pris på sin bok, enligt Apples tariff med olika prisnivåer. Sedan är det klart för att ladda upp e-boken för granskninig och godkännande av Apple, och invänta svar.

Genomförande
Steg ett är att skriva en bok. Den uppgiften kan av tidsskäl icke inrymmas inom ramen för denna kurs. Däremot har jag tillgång till en tidigare utgiven bok, som nu kan användas i detta projekt. Då boken ej finns tillgänglig i digitalt format så är ett tillvägagångssätt att använda en scanner med OCR funktion, sk. datorgenererad konvertering av tryckt text till digital och med redigeringsmöjlig textfil för att scanna in texten).
Om OCR scanningen inte ger önskag resultat så kan man i stället skriva av boken i Microsoft Word, och enbart scanna in de bilder som ska vara med i en upplösning på till exempel 300 dpi.
När all text är in skriven i ett word dokument övergår arbetet till att använda Adobe InDesign.
Där klistras texten in och därefter infogas och designas bilderna enligt den tryckta förlagan.
I InDesign finns funktionen för export till E-pub, och filen blir då en E-pub fil.
Med hjälp av programmet Sigil, som gratis kan laddas ned från sigil.en.softonic.com. så finns en möjlighet att redigera och förhandsgranska epub filen. Den rätta känslan infinner sig dock först när man överför filen via iTunes och öppnar upp den den i iBooks på en iPad.
I senaste operativsystemet Mavericks så ingår iBooks och man kan även där gå igenom produktionen.
När e-boken anses färdig för distribution så är det dags att ladda upp den till Apples iTunes Connect. Där kommer e-pub filen att kontrolleras med e-pub checker.

Beskrivning av e-bokens uppladdning till Apples iBooksStore
Med mjukvaran iTunes Producer skapar man ett nytt projekt, (new book) och därefter ska man genom ett webbformulär fylla i följande:
ISBN nummer Bok typ (textbok) Språkversion
Undertitel (om sådan finns) Förlag
Tryckt version (om sådan finns) Publiceringsdatum Serienummer
Antal serier
Tryckt längd med antal sidor
Beskrivning av boken, den text som kommer att visas i iBookStore under menyn ”book description”
Därefter anges bokens kategori, vilket det finns ungefär ett femtiotal olika att välja på. Efter det väljs bokens tema, även där är det ett mycket stort antal teman att välja på.
Exempelvis så kan en bok om “Cooking” ha olika teman allt i från Baby food till Vegetarian & Vegan. En bok om “Gardening” kan teman från Climatic till Vegetables osv.
Nästa steg är att ange information om författare, illustratör, förlag, redigerare och övriga medverkande I produktionen.
Lämpliga åldersgrupper för boken ska anges, 6-8 , 9-12 eller 13 och uppåt.
Relaterade produkter med ISBN nummer Val av utgivningsland, territorium Säljstartens datum
Bokens pris anges i en 40 gradig skala, från 0 till 269 kr
DRM skydd
Därefter markera e-pubfilen på datorn och lägg till omslagsbild och några ”screenshots”, vilka också kommer att visas i iBookStore. Klicka därefter på ”Delivery”
Med ett klick på en Activity knapp kan man följa fil-uppladdningen och få information om eventuella felmeddelanden.

Problem vid uppladdning av epubfilen till iTunes Connect
I ”Activity” visas de olika stegen vid uppladdningen.
Ett problem som kan uppstå, är att TCP IP anslutningen inte fungerar vilket kan ske om en brandvägg har vissa portar stängda. Ett annat problem är med omslagsbilden ”cover art”. Om man i InDsign i exporterar till e-pub och markerar en Epub cover så uppstår ett fel vid uppladdning till iBooksStore, Epub cover, eller omslagsbilden ska i stället med flera olika storlekar läggas till i iTunes Producer.

E-pubfilen i iTunes Connect
I webbgränssnittet iTunes Connect följer man Apples iBookStore teamet som har hand om granskning av e-boken och man får löpande information om något fel måste åtgärdas i e-pub filen.
Här finns också möjlighet att ändra utgivningsdag för boken, samt information och översikt om försäljning och ekonomiska rapporter av försäljningen. Här lagras också kontrakten för din bank och dina taxeringsuppgifter.
En röd knapp under bokomslaget påvisar att e-boken innehåller
något fel som måste åtgärdas. En grön knapp visar att boken är klar för försäljning på iBookStore.

Sammanfattning och slutsats
Sammanfattningsvis är det en väldigt lång process från Ide`till produktion och distribution av en e-bok. Det krävs lång framförhållning om man tänker distribuera en betal e-bok till iBookStore. Kravet på att man måste ha ett EIN och en amerikansk adress, kommer som en överraskning när man skapar sitt iTunes Connect konto. Där borde det finnas en tydligare instruktion i förväg.
I Adobe InDesign, under export till e-pub fil uppstår problemet med bifogad omslagsbild vilket skapade förvirring, då man inte direkt förstod var i kedjan felet låg. I iTunes Connect meddelas bara en felkod och att en bild är för stor i antal megaBite.
Uppladdning av filen går ej att genomföra om visa portar i internetuppkopplingen är stängda. Det borde anges vilka ip portar som ska vara öppna.
Slutsatsen är dock att det med mycket tålamod, felsökande, testande och inte minst korrläsande till slut går att leverera en e- bok till försäljning i iBookStore.

Referenslitteratur och webbresurser
EPUB Straight to the point, Elizabeth Castro, Creative edge
Allt i en bok Adobe InDesign 5.5
Adobe Press
Learn by video
Indesign CS5.5 for creating E-books dvd
Adobe press
Adobe InDesign CS6 Interactive, Chris Botello, Dylan Dove
Adobe InDesign CS6
Adobe press
Publishers User Guide v3, Apple
iTunes Producer User Guide 2.8, Apple
Book Proofer User Guide 1.0.1, Apple
Böckernas cd skivor med övningsfiler

Link | Posted on by | Leave a comment

Digitala distributions former

Arbetsflöde för produktion av Epub filer

Epub produktion
Efter att ha gjort en ny översikt på mjukvarumarknaden visar det sig att det finns ett flertal programvaror som kan exportera dokument till Epub filer. Ofta är det Adobes InDesign från version 5.5 och nyare som är den aktuella mjukvaran för produktion, layout och export till Epub som används.
Men det finns också i Apples programsvit två programvaror som har funktioner för e-pub export, Pages och iBooks Author. Några andra publiceringsverktyg jag också provat är Aquafadas digital publishing,
Mag+ och Woodwings plugins för Adobe Indesign.

Epub läsare. Det finns numer också ett stort antal olika Epub läsare för olika pek och läsplattor.
Adobe digital editions, nuvarande version 3.0 http://www.adobe.com/se/products/digital-editions/download.html
Adobe Content Viewer, Mag+ reviewer, Ebook Reader, eBook4u, iBooks, Bluefire Reader, Kitabu, Cool reader, Kindle, Ebook Reader med flera. Jag har valt att använda Bluefire Reader och iBooks från Apple i en iPad.

Ebook editor
Sigil Epub editor. är en fri programvara som är ett smidigt sätt att använda till redigering av toc.ncx och content.opf filerna, i din Epub. http://sigil.en.softonic.com

Epub ba k g r u n d
EPUB började att utvecklats 1999 och blev en standard som 2007 fick namnet EPUB 2. En större release kom 2010 med EPUB 2.0.1 Sedan 2011 har den nya EPUB 3 standarden tagits i bruk vilket ger nya möjligheter att infoga fler olika typer av multimedia innehåll. Mer information om EPUB finns på internationella Digital Publishing Forumet http://idpf.org

Link | Posted on by | Leave a comment

Lärkontrakt 2014

Personligt mål 1
Jag ska plocka upp tråden från 2012 och lära mig mer om Streaming media,livesändning på webben och vod video on demand

Personligt mål 2 Jag ska lära mig mer om e-bok produktion, där jag från ax till limpa ska introducera, producera och distribuera en e-bok till Apples iBookstore för försäljning och gratis nedladdning i epub format
Mina tjänster är:
blogg https://matssod.wordpress.com
https://delicious.com/matssod

http://trepub3.wikispaces.com
Jag kommer att i min blogg skriva om streaming media
Jag kommer att i min wiki skriva om ebok produktion
Jag kommer att i min essä beskriva möjligheter med streaming media,
samt produktionsgången för att publicera en betal utgåva av en ebok på iBookStore

kuurslitteratur:
EPUB Straight to the point , Elizabeth Castro´s
Read aloud EPUB for iBooks, Elizabeth Castro´s
EPUB 3 Best practices. Matt Garrish & Markus Gylling

White paper webtv från a-ö, Qbrick.com
den egen webbtv kanal, abiliteam.se

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Wirecast

This is a workshop, introducing  Wire cast from Telestream, streaming software

Link | Posted on by | Leave a comment

Streamshed Meeting & Video Solutions

De har en snygg online video platform och bra webcast verktyg

http://www.streamshed.com

Aside | Posted on by | Leave a comment

mer webb-tv information

http://www.debro.se/Videos.html

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Webb-tv från a -ö

QBRICKWP_A_TILL_O_SVE

Posted in webb-tv | Tagged | Leave a comment

Essä

Högskolan i Väst (HV) Digitala distributionsformmer (DDB302) 7,5 hp
Institution Ekonomi och IT: Nätbaserad kurs

Digitala distributionsformer
Streaming media
Användarperspektiv
Mats Söderberg Maso0011
Datum: 2011-05-25

Innehållsförteckning
Inledning
Beskrivning
Diskussion
Slutsats
Källförteckning:

Inledning
I dag är det många företag som tillhanda-håller olika tjänster för webbstreaming, strömmande media eller webb-tv som de oftast kallar dem. Webbsändningar har ökat enormt de senaste åren och några användningsområden är bland annat presskonferenser, nyhetsrapportering, intern företagskommunikation, seminarier, utbildningar, informationsfilmer, marknadsföring, information från kommuner och landsting, Live-tv sändningar av events.

Beskrivning
Streaming (strömmande media) eller “strömning” är uppspelande av ljud- och videofiler på mottagarens dator eller mobiltelefon samtidigt som de överförs över ett LAN eller WAN, t ex Internet. Streaming används t ex både för uppspelning av lagrade filer från webbplatser och för mottagning av direktsända evenemang på Internet.
(källa, Wikipedia)

Webb-tv sändningar kan indelas i två kategorier:
LIVE: Då följer du sändningen när den sänds, det förekommer dock ett antal sekunders tidsfördröjning innan du får upp sändningen på din dator.

VOD: Video on demand, då du följer en sändning i efterhand som ligger som en färdig film på en webb / streaming server.
Det senaste inom utvecklingen för webbändningar är att du nu även kan sända ditt innehåll i flera olika format och upplösningar till olika plattformar såsom stationära datorer, laptops, smartphones och olika läsplattor såsom Ipads, Galaxy Tabs, Icona Tab med flera.
Kodning: Allt video och ljud material kodas för de olika plattformar innan det kan visas, det kan vara för windows media Flash, Quicktime eller RealMedia.
Det finns flera olika codecs. För Flash var det tidigare ON2VP6 eller Sorensen Spark, men i dagsläget är H264 den mest använda.
För windows media finns windows media encoder. Microsoft har också släppt en ny Expression Encoder 4 pro i samband med produkten Silverlight.

Diskussion
Jag kommer här att fokusera på streaming media och användarperspektivet, tillgång till fria verktyg / tjänster på webben och olika möjligheter att för egen del producera strömmande media.
Intressant är också att se över stavningen för detta med strömmande media. Här är några exempel på hur det stavas av olika företag. WebbTV, webTV, webb-TV, Web TV, Webb-TV.
Det dyker upp alltfler tjänster som är gratis och licensfria att använda, för olika plattformar som datorer, smartphones och läsplattor. Är du intresserad av att skapa en egen wevbb-tv sändning så finns flera olika alternativ.
De vanligaste formaten är Windows media, QuickTime, Flash, MPEG-4 och Real Media. Här följer några exempel för installation och testning:
För pc:
1. Hämta hem Microsofts Windows media encoder:
http://www.snabbstart.com/download/windows-media-encoder
2. Packa upp filen och Installera på datorn
3. Anslut en webbcamera med en mikrofon
4. Skapa en New session och en ” broadcast live event”
5. Följ instruktionerna och du är igång med en webbsändning. 
6. För at se webbsändningen får du via annan dator knappa in sändardatorns ip-adress och port, oftast 8080
Filformatet är windows media.wmv
 En nyare Encoder från Microsoft är nu också tillgänglig ,Expression Encoder 4 Pro
http://www.microsoft.com/expression/products/EncoderPro_Overview.aspx
Här är ett exempel för Mac.
 1. Hämta hem Quicktime broadcster:
http://www.apple.com/quicktime/extending/resources.html
2. Installera programmet på datorn
3. Anslut en webbcamera med en mikrofon
4. Starta Quicktime broadcaster, exportera en sdp fil
5. Öppna sdp filen och följ sändningen. Filformatet är Quicktime.mov

Ett exempel för Flash-streaming, kan hämtas här
 http://www.adobe.com/products/flashmediaserver/
2. Hämta hem Flash media Live encoder:
3. Installera programmet på datorn.4. Hämta hem Flash media Server (finns endast för windows)
5. Installera programmet på datorn
6. Starta servern, starta Live encodern
Peka liveencodern mot serveradressen
Skapa en Flashsida lägg in en videospelare
ange sökvägen till mediaservern med rtmp som filformat
(Realtime Messagin Protocol) och fyll i, isLive=true
testkör flashfilen och följ sändningen live.
De här exemplen visar hur enkelt det är att komma igång med webb-tv sändningar över Internet.
Nu är det i och för sig lite tekniska aspekter att känna till också.

Bandbredd är den tekniska faktor som spelar störst roll i producerandet av streaming media distribution. Bandbredden visar hur mycket information som kan distribueras över en viss tid över en kanal. Den mäts i Kbits/sek eller Mbits/sek.
Den snabba utbyggnaden av Internet infrastrukturen har löst många flaskhalsar och i dagsläget kan man med en gammal koppartrådstelefonkabel kopplat till ett hyfsat modernt dsl-modem följa SVT Play och andra webb-tv sändningar innehållande videoclip, animationer och ljud utan att det hackar i videoströmmen. Streamingen sker också på lite olika sätt. Det en är live, då vi ser filmen direkt utan behöva vänta på nedladdning. Den andra är progressiv streaming då datorn först laddar ned en del av filmen i bakgrunden innan vi kan börja se den. Med lite blick i backspegeln så kan även andra problem uppkomma. Överbelastning på nätet.
Jag minns att jag satt i en datasal under 9-eleven dramat och alla försökte gå in på Internet för att följa nyhetsrapporteringen vilket medförde att alla anslutningar hängde sig. Men mycket har hänt sedan dess och när rapporteringen av King of pops död kablades ut så hade Aftonbladet garanterat hård belastning på sina servrar utan att det hängde sig. Se länk
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article5432546.ab

Slutsats
Min slutsats är att streaming sändningar kommer att öka stort. Fler aktörer har tillkommit för att tillhanda hålla flera olika tjänster och tekniska lösningar. Vi har fått tillgång till youtube, Vimeo, Facebook MSN, Skype som lagrar enorma mägnder media av olika slag. Säkerhetsbranschen har med smarta övervakningssytem och webbkameror möjlighet att lagra vad som händer. Mannen som sprängde sig själv i Stockholm december 2010 är ett tydligt exempel.
Olika Molntjänster har dykt upp där du kan lagra företagets eller ditt eget material på ett eget konto. Nya produkter släpps på marknaden som gör produktionen både enklare och mer tillgänglig.

Mats Söderberg maso0011

Källförteckning:

Wikipedia, Streaming media, hämtat 2011-05

Streaming media
Technologies, Standards, Applications
Tobias Kunkel
Wiley computer publishing

Guide to
Streaming Multimedia
Jose´Alvear
Wiley computer publishing

Posted in Uncategorized | 4 Comments

Skapa din egen tv kanal för webbsändningar

Du kan skap din egen tv kanal för webbsändningar genom att skapa ett konto hos någon av följande
Livestream http://www.livestream.com/
http://sv.justin.tv/
http://uk.limelightnetworks.com/limelightstream.htm
http://www.ustream.tv/
http://bambuser.com/
http://www.sermon.net/

Posted in webb-tv | Leave a comment

Quick Time Broadcaster

On the air with QuickTime.
Med QuickTime Broadcaster, kan man producera egna live broadcastsändningar,
Finns att hämta här
http://support.apple.com/kb/DL764

Posted in streaming solutions | Leave a comment